حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

tourisman

تماس با tourisman

4,000,000تومان
131971546097513 385x258 - اجاره ویلا در چالوس استخردار ۲خوابه ۷۰متری در چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 160

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 160

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
39671546097904 385x258 - اجاره ویلا در چالوس دوبلکس ۲خوابه ۱۱۰متری در چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
107091546172642 385x258 - اجاره ویلا در چالوس لاکچری ۲خوابه داخل دل جنگل در ۱۶۰متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا جنگلی

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا جنگلی

1 سال پیش

5,500,000تومان
57561546099234 385x258 - اجاره ویلا در چالوس لاکچری ۳خوابه استخردار در ۱۸۰ متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
269951546097137 385x258 - اجاره ویلا در چالوس دوبلکس ۳خوابه در ۱۳۰ متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

4,500,000تومان
463261546096166 385x258 - اجاره ویلا در چالوس استخردار ۳ خوابه در ۱۰۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

4,000,000تومان
344051546095716 1 385x258 - اجاره ویلا در چالوس ویلای دوبلکس ۳خوابه استخردار در 130 متری چالوس
4,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

6,000,000تومان
293711546099410 385x258 - اجاره ویلا در چالوس استخردار ۴خوابه در ۱۷۰متری چالوس

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

6,000,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

5,500,000تومان
493361546179643 385x258 - اجاره ویلا در چالوس لاکچری ۳خوابه استخردار در ۱۷۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

6,000,000تومان
312801546180004 385x258 - اجاره ویلا در چالوس دوبلکس ۴ خوابه لوکس در ۱۸۰ متری چالوس

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

tourisman

1 سال پیش

6,000,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

1 سال پیش

10,000,000تومان
124081546008775 385x258 - اجاره ویلا در متل قو دوبلکس استخر دار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

tourisman

1 سال پیش

10,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

tourisman

1 سال پیش

800,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

1 سال پیش

4,500,000تومان
90651541500207 385x258 - اجاره روزانه ویلای جنگلی شیک

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 650

ویلا جنگلی

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 650

ویلا جنگلی

1 سال پیش

خواب: 6سرویس: 1مترمربع: 2000

ویلا جنگلی

tourisman

1 سال پیش

7,000,000تومان

خواب: 6سرویس: 1مترمربع: 2000

ویلا جنگلی

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا جنگلی

tourisman

1 سال پیش

2,550,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا جنگلی

1 سال پیش

3,000,000تومان
141401527721635 385x258 - اجاره روزانه ویلا واقع در پای کوه با حیاط گلکاری و آلاچیق

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا جنگلی

tourisman

1 سال پیش

3,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا جنگلی

1 سال پیش

2,550,000تومان
184521529314746 385x258 - اجاره ویلا در رامسر سوپر لوکس ساحلی الماس

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,550,000تومان

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 345

ویلا جنگلی

tourisman

1 سال پیش

2,660,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 345

ویلا جنگلی

1 سال پیش

7,550,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا جنگلی

1 سال پیش

6,000,000تومان
329141532133434 385x258 - اجاره ویلا در رامسر سوپر لوکس و نوساز استخردار

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 800

ویلا

tourisman

1 سال پیش

6,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 800

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
311151532136575 385x258 - اجاره ویلا در رامسر جنگلی استخردار نوساز

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا جنگلی

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا جنگلی

1 سال پیش

3,000,000تومان
389961532138271 385x258 - اجاره ویلا در رامسر دو خوابه چسبیده به ساحل شنی

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
190081532594593 385x258 - اجاره ویلا در رامسر کنار ساحل دریا با چشم انداز بی نظیر و رویایی
5,000,000تومان

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 100

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
3536 385x258 - اجاره ویلا در رامسر دارای استخر در حوالی

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
144641532595751 385x258 - اجاره ویلا در رامسر ساحلی دارای استخر در تله کابین

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

4,000,000تومان
97081532644382 385x258 - اجاره ویلا باغ دربستی در رامسر

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

1 سال پیش

15,000,000تومان
325111533405027 385x258 - اجاره ویلا سوپر لوکس دارای استخر و جکوزی در متل قو

خواب: 5سرویس: 1مترمربع: 1000

ویلا

tourisman

1 سال پیش

15,000,000تومان

خواب: 5سرویس: 1مترمربع: 1000

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
3611541010550 385x258 - اجاره روزانه ویلا با ساحل اختصاصی در رامسر

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

5,990,000تومان
79241523338508 385x258 - اجاره روزانه ویلا با ساحل اختصاصی شنی

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 5000

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,990,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 5000

ویلا

1 سال پیش

6,990,000تومان
143841523307544 385x258 - اجاره روزانه ویلا سوپر لوکس نوساز نیلیلیوم دارای استخر

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 240

ویلا

tourisman

1 سال پیش

6,990,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 240

ویلا

1 سال پیش

6,990,000تومان
175821523307168 385x258 - اجاره روزانه ویلا با طراحی داخلی چوب دارای استخر در تله کابین رامسر
6,990,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

2,330,000تومان
495751523305773 385x258 - اجاره روزانه ویلا حیاط دار دربستی با آلاچیق سنتی

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 1500

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,330,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 1500

ویلا

1 سال پیش

4,550,000تومان
241431523305156 385x258 - اجاره روزانه ویلا جنگلی در محیطی دنج و خلوت پای کوه

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 20000

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,550,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 20000

ویلا

1 سال پیش

2,000,000تومان
381301540923229 385x258 - اجاره روزانه ویلا در شمال 95 متری

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,000,000تومان

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

5,500,000تومان
336001540589415 385x258 - اجاره ویلای ۲خوابه لاکچری استخردار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 130

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 130

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
82391540504660 385x258 - اجاره ویلای دوبلکس لوکس ۳ خوابه ۲۲۰متری

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

1 سال پیش

8,000,000تومان
330821540500783 385x258 - اجاره ویلای دوبلکس ۳ خوابه فول امکانات ۲۵۰متری استخردار

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

tourisman

1 سال پیش

8,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 210

ویلا

1 سال پیش

10,000,000تومان
410551540498687 385x258 - اجاره ویلای فوق لوکس ۲خوابه استخردار ۱۵۰متری

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 160

ویلا

tourisman

1 سال پیش

10,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 160

ویلا

1 سال پیش

1,000,000تومان
385281540497748 385x258 - اجاره ویلای لوکس ۲خوابه ۹۰متری

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 120

ویلا

tourisman

1 سال پیش

1,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 120

ویلا

1 سال پیش

2,000,000تومان
146941531229555 385x258 - اجاره ویلا در چالوس دو خوابه لوکس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

9,334,450,721تومان
455681531042652 385x258 - اجاره ویلا در چالوس ساحلی استخردار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

9,334,450,721تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

7,000,000تومان
71231530725137 385x258 - اجاره ویلا 300 متری استخردار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

7,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

3,500,000تومان
369751524153528 385x258 - اجاره ویلا در فریدون کنار جکوزی دار

خواب: 3حمام: 5مترمربع: 150

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,500,000تومان

خواب: 3حمام: 5مترمربع: 150

ویلا

1 سال پیش

4,500,000تومان
155831523049477 385x258 - اجاره ویلا استخردار در رامسر

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

1,850,000تومان
275391522065106 385x258 - اجاره ويلا مستقل واقع در منطقه ی جنگلی سواد كوه

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

1,850,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

4,550,000تومان
351811532644795 385x258 - اجاره ویلا در رامسر دربستی نزدیک به ساحل دریا

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,550,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

6,000,000تومان
40501532646628 385x258 - اجاره روزانه ویلا لوکس دارای استخر در رامسر

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

tourisman

1 سال پیش

6,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

1 سال پیش

4,000,000تومان
123651532724568 385x258 - اجاره روزانه ویلا استخردار در حوالی رامسر

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

6,550,000تومان
66731532726463 385x258 - اجاره روزانه ویلا دارای استخر در بلوار طالقانی رامسر

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

6,550,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

2,000,000تومان
136181547158587 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه لاکچری وان دار۱۴۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

2,000,000تومان
99561548666194 385x258 - اجاره ویلای ۲خوابه لوکس ۷۰متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

3,500,000تومان
162681548663928 385x258 - اجاره ویلای ۴خوابه لاکچری ۱۴۰متری چالوس

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,500,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

3,500,000تومان
486021548515184 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه دوبلکس ساحلی ۱۳۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 800

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 800

ویلا

1 سال پیش

4,500,000تومان
465851548427648 385x258 - اجاره ویلای ۲خوابه دوبلکس استخردار ۱۱۰متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

4,500,000تومان
6011548427930 385x258 - اجاره ویلای ۲خوابه استخردار ۹۰متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

1,300,000تومان
414141548494461 385x258 - فریدونکنار .لب دریا . 600متر .

فریدونکنار .لب دریا . ۶۰۰متر .

مازندران - فریدونکنار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

tourisman

1 سال پیش

1,300,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

1 سال پیش

7,000,000تومان
53791548433527 385x258 - لب دریا استخردار فریدونکنار 500متر

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

1 سال پیش

7,000,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

1,000,000تومان
69441548434763 385x258 - فریدونکنار .250متر .

فریدونکنار .۲۵۰متر .

مازندران - فریدونکنار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

1,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
141991548435895 385x258 - فریدونکنار .لب دریا .250متر .

فریدونکنار .لب دریا .۲۵۰متر .

مازندران - فریدونکنار

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
152431547827321 385x258 - اجاره ویلا

اجاره ویلا

مازندران - فریدونکنار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

1,000,000تومان
474881547823804 385x258 - اجاره ویلا

اجاره ویلا

مازندران >فریدونکنار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

1,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
191941547158308 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه استخردار ساحلی ۱۰۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

2,000,000تومان
58961547151932 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه دوبلکس فوق لوکس ۱۶۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

1,600,000تومان
126721547041538 385x258 - ویلای 200 متر - گیلان رودسر کلاچای

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

1,600,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

1,700,000تومان
120131546336200 385x258 - اجاره ویلای ۲خوابه دوبلکس ۱۴۰متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

tourisman

1 سال پیش

1,700,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا

1 سال پیش

4,500,000تومان
61281546336721 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه دوبلکس استخردار ۱۲۰متری چالوس

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 350

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
189181546336484 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه دوبلکس ساحلی ۱۳۰متری نوشهر

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 600

ویلا

1 سال پیش

2,500,000تومان
431851546252438 385x258 - اجاره ویلای ۲خوابه دوبلکس ۸۰متری چالوس

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

tourisman

1 سال پیش

2,500,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 150

ویلا

1 سال پیش

10,000,000تومان
393321546248506 385x258 - اجاره ویلای ۳خوابه لاکچری استخردار ۱۳۰متری نوشهر

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

10,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

5,000,000تومان
302801546179242 385x258 - اجاره ویلای ۴خوابه دوبلکس استخردار ۱۵۰متری چالوس

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,000,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

8,000,000تومان
393141546249092 385x258 - اجاره ویلای ۴خوابه لاکچری استخردار ۱۶۰متری نوشهر

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

8,000,000تومان

خواب: 4سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

tourisman

1 سال پیش

5,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 400

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 300

ویلا

1 سال پیش

2,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا جنگلی

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,990,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

tourisman

1 سال پیش

7,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش