حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

ویلا

saeedrazavi

11 ماه پیش

800,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

11 ماه پیش

300,000تومان

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

11 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

saeedrazavi

11 ماه پیش

550,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 140

آپارتمان

11 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

saeedrazavi

11 ماه پیش

400,000تومان

خواب: 1سرویس: 1مترمربع: 40

آپارتمان

11 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

saeedrazavi

11 ماه پیش

700,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 150

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

ویلا

saeedrazavi

11 ماه پیش

600,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

ویلا

saeedrazavi

11 ماه پیش

550,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 90

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

saeedrazavi

11 ماه پیش

600,000تومان

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 900

ویلا

11 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 180

ویلا

saeedrazavi

11 ماه پیش

600,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 180

ویلا

11 ماه پیش