حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

2,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

ویلا جنگلی

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,990,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 230

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

tourisman

1 سال پیش

4,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

tourisman

1 سال پیش

7,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 259

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

tourisman

1 سال پیش

3,500,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

1 سال پیش

80,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

iran

1 سال پیش

400تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 500

ویلا

1 سال پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

1 سال پیش

400,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 330

ویلا

1 سال پیش

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

خانه ویلایی

1 سال پیش

350,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 300

خانه ویلایی

1 سال پیش